Personvernerklæring

1. Formål

Formålet med behandlingen av personopplysninger i Snelandia Mobillett, er følgende:

  • Å tilby den reisende en enkel og sikker måte å kjøpe billettprodukter, herunder skape de rette forutsetningene for effektiv kundeoppfølging, samt sikre at kontrollører kan verifisere gyldig billett.
  • Distribusjon av skoleskyssbilletter.

Det er Finnmark fylkeskommune (herunder «den Behandlingsansvarlige») som har ansvaret for de personopplysningene som behandles gjennom Snelandia Mobillett.

Snelandia Mobillett appen er levert av WTW AS (herunder «databehandler») som behandler dine personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige basert på særskilt databehandleravtale, ref. punkt 6.

2. Rettslig grunnlag

Det er frivillig for deg å benytte Snelandia Mobillett. Dersom du velger å ikke benytte deg av løsningen, kan du velge å kjøpe billett via alternative kjøpskanaler, slik som salg ombord, salgskontorer, via nettbutikk eller gjennom nasjonal billetteringskanal.

Nødvendig for å oppfylle avtalen

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å kunne bruke appen, herunder oppfylle tjenesteavtalen du og den behandlingsansvarlige inngår idet du tar i bruk appen og aksepterer avtalevilkårene. Før du registrerer deg i appen vil du bli informert om at dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen.

Skoleskyss – En lovpålagt tjeneste

De personopplysningene som behandles i sammenheng med skoleskyss-tilbudet er nødvendig for å utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. I dette ligger at distribusjon av skoleskyssbilletter er en lovpålagt tjeneste som Kollektivselskapet på oppdrag fra Fylkeskommunen plikter å tilby til alle skoleelever som har krav på dette i henhold til opplæringslovens § 13-4.

3. Personopplysninger

Til denne løsningen behandles følgende generelle personopplysninger om deg:

Mobilnummer og passord: Disse opplysningene kreves registrert i din brukerprofil for å kunne tilby en tjeneste med sikker og verifisert innlogging. Mobilnummer er også nødvendig for å sikre at du kan få tilgang til aktive periodebilletter eller kvitteringer på tidligere kjøp, dersom du mister mobilen din. Mobilnummer utgjør den unike brukeridentifikasjonen til appen og er den eneste personopplysning som er påkrevd i brukerprofilen.

Navn og underbrukere: Det er valgfritt å legge inn navn i appen. Dette er et tilbud for de som ønsker å opprette underbrukere til Snelandia Mobillettkontoen sin. Underbrukere får mulighet til å betale sin billett ved hjelp av pengene som er lagt inn på din Snelandia Mobillettkonto. Det kreves kun at du oppgir mobilnummeret for å koble relevant underbruker til din Snelandia Mobillettkonto. Dersom du ønsker det kan du også legge inn navn eller et kallenavn på denne brukeren slik at det er lettere for deg å skille ulike underbrukere fra hverandre. Navnet til underbrukere dukker også opp i Snelandia Mobillett Web hvor du kan logge deg inn for å få komplett oversikt over alle kjøp belastet din Snelandia Mobillettkonto innenfor de siste 20 månedene.

E-postadresse: Det er valgfritt å legge inn din e-postadresse under profilen. E-post er kun nødvendig dersom du ønsker å benytte deg av muligheten til å få kjøpskvitteringene dine tilsendt på aktuell e-postadresse.

Salgsdokumentasjon: All salgsdokumentasjon oppbevares i henhold til bokføringsloven. Reiseopplysningene som ligger i ditt billettkjøp hentes kun frem som en personopplysning når det er initiert av den registrerte, eksempelvis ved reklamasjon eller andre henvendelser som gjør det nødvendig å se nærmere på alle detaljer knyttet til et bestemt kjøp.

Informasjon om betalingsmiddel:

Bankkort - For å kunne betale med bankkort er det et grensesnitt mot betalingstjenesten som gjør at du kan registrere et betalingskort via Snelandia Mobillett-appen uten at de fulle bankkortdetaljene vil lagres i Snelandia Mobillett. Selv om du velger å lagre ett eller flere betalingskort i din profil, er det kun betalingstjenesten som har dine fulle bankkortdetaljer. I tilknytning til appen lagres kun de seks første og fire siste sifre på kortnummeret, samt utløpstidspunkt. Dette er en forutsetning for at kunden skal kunne gjenkjenne sitt innlagte kort, for å kunne generere de nødvendige detaljer som bør foreligge på en kvittering, samt å effektivt kunne håndheve kundens eventuelle rett til refusjon.

Telefonnummer - Telefonnummeret ditt vil overføres til mobiloperatørenes betalingsselskap, Strex, dersom du ønsker å betale via telefonregning.

Detaljer for Snelandia Mobillettkonto - Med Snelandia Mobillettkonto kan du sette inn et valgt beløp som du, eller dine eventuelle underbrukere, kan benytte til å betale billettene med. Systemet behandler informasjon om saldo samt transaksjoner, knyttet til din Snelandia Mobillettkonto, herunder historikk for påfylling, kjøp, refunderinger og godskrivinger.

Teknisk informasjon: Når du benytter Snelandia Mobillett-appen eller Mobillett Web blir din IP-adresse, tidspunkt for forepørselen, info om nettleser eller mobiltelefon, samt versjonsnummer og mobilplattform for app, inkludert valg språk, loggført i en applikasjonslogg. Disse opplysningene kreves for at løsningen skal kunne fungere på gitt plattform/mobiltelefon og logges for å sikre at tjenesten fungerer slik den skal. Dette gir oss også informasjon som er nødvendig for å løse problemet dersom det skulle oppstå en feil. Det benyttes ingen form for analyseverktøy (eks. Google Analytics) som kartlegger og loggfører handlingsmønster til identifiserbare brukere. Eneste relaterte funksjonalitet er krasjrapportering via HockeyApp som gir fullstendig anonymiserte krasjrapporter og er et hjelpemiddel for å sikre hurtig feilretting dersom appen krasjer.

Reiseinformasjon: Ved å akseptere at appen får tilgang til telefonens GPS, benyttes posisjonsdata kun lokalt på telefonen. Det loggføres ingen posisjonsdata i appen som videreføres til backend. Den eneste reiseinformasjonen som behandles er den informasjonen om valgt avreisested/-sone og stoppested/-sone som er nødvendig for å dokumentere kjøp, samt regne ut korrekt pris. Reiseinformasjonen som er knyttet til ditt kjøp oppbevares og anonymiseres sammen med øvrig data i salgsdokumentasjonen.

Informasjon tilknyttet skoleskyss: For å kunne distribuere personlige skoleskyssbilletter med de rette premisser behandles navn, adresse og info om hvilken skole den aktuelle eleven tilhører.

4. Informasjonskapsler

For å kunne benytte Snelandia Mobillett Web kreves det at man har informasjonskapsler (cookies) aktivert i sin nettleser. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside og som er nødvendig for at innlogging, navigasjon og funksjoner på nettstedet skal fungere smidig. Merk at det gjennom bruken av informasjonskapsler aldri blir lagret informasjon som kan identifisere deg personlig.

Det er mulig å endre på innstillinger i nettleseren for å hindre nettstedet i å ta i bruk informasjonskapsler. Om du velger å skru av informasjonskapsel vil du oppleve problemer med at du blir logget ut. Dette fordi informasjonskapsler benyttes for å holde deg innlogget frem til du aktivt logger deg ut igjen eller du har vært inaktiv for lenge.

5. Statistikk

Opplysninger som brukes til statistikk, er i avidentifisert form og kan dermed ikke knyttes til din person. Kollektivselskapene er pålagt å avgi trafikktall til statlige og kommunale myndigheter jfr. statistikkloven § 2-2 og kommuneloven § 49. Videre benyttes statistikk til å forbedre og videreutvikle tjenestetilbudet til våre kunder. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som reiser mellom hvilke soner, antall kjøp per billettkategori og hvor mange som kjøper billetter via hvilken mobil-plattform (Android eller iOS).

Finnmark fylkeskommune samler informasjon fra billettkjøpene som er gjort via Snelandia Mobillett-appen. Reiseopplysningene som ligger i ditt billettkjøp vil ikke anvendes sammen med personopplysninger for å produsere statistikk.

6. Databehandler

WTW AS, som er leverandør av Snelandia Mobillett-appen, opptrer som databehandler på vegne Finnmark fylkeskommune. Det er opprettet databehandleravtale mellom WTW AS og Finnmark fylkeskommune. Databehandleravtalen sikrer at WTW behandler alle personopplysninger i henhold til det som er angitt av Finnmark fylkeskommune i denne personvernerklæringen.

Finnmark fylkeskommune og WTW AS behandler personopplysninger i henhold til norsk lovgivning, herunder personvernloven, regnskapslovgivningen og gjeldende bransjenorm for e-billettering.

7. Øvrige databehandlere tilknyttet Snelandia Mobillett-løsningen

Personopplysningene som samles inn eller genereres i Mobillett-løsningen blir ikke behandlet i systemer tilhørende andre underleverandører enn WTW og de(n) betalingstjenesten(e) som du har valgt å benytte.

Informasjon tilknyttet skoleskyss-billetter kommer fra søknadsdatabasen for skoleskyss i Finnmark fylkeskommune. Skoleskyss-systemleverandør er selvstendig databehandlere for slike opplysninger basert på avtale med behandlingsansvarlig.

8. Kilder til personopplysninger

Alle personopplysninger som behandles i tilknytning til Snelandia Mobillett er lagt inn eller generert av deg selv. Det er ingen innhenting av informasjon fra eksterne register eller tjenester.

9. Tilgang til personopplysninger

Personopplysninger som behandles vil kun være tilgjengelig for autorisert personell med tjenestelig behov hos Finnmark fylkeskommune og deres underleverandører, herunder aktuelle buss- og båtrederier, billettkontrollørselskap, betalingsformidlere, WTW AS og driftsleverandør.

Ingen opplysninger utleveres til eksterne tredjeparter, hverken i Norge eller i utlandet, som ikke er nevnt i denne personvernerklæring.

10. Rettigheter og informasjonskrav

Du skal informeres om behandlingen av dine personopplysninger. Denne erklæringen er derfor, til enhver tid, tilgjengelig fra menyen i appen. Som bruker av Snelandia Mobillett-appen har du rett til:

  • å få innsyn i de personopplysningene som behandles,
  • å kreve at feilaktige personopplysninger rettes eller fjernes,
  • å motta de personopplysningene om deg selv som du har gitt og overføre dem til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet),
  • å kontakte den behandlingsansvarlige hvis du har innspill eller spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger.
  • å klage til Datatilsynet direkte dersom du anser at behandlingen av dine personopplysninger er i strid med gjeldende lovverk.
  • Legg merke til at mobilnummeret ditt er knyttet til brukeren din. For å endre mobilnummer kan du nullstille appen og opprette ny bruker.
  • Den øvrige personinformasjonen, som du selv har oppgitt, kan du alltid rette, eller slette, via innstillinger i appen.

11. Lagring og sletting

Alle data lagres i Norge på WTW's serversenter. Servere driftes av personell i Norge. Alle data som lagres i baksystemet oppbevares i henhold til gjeldende lovgivning. Dine personopplysninger vil ikke lagres lenger enn nødvendig for å oppnå det kommunikasjonsformålet appen brukes til. Både den behandlingsansvarlige og app-utvikler, WTW AS, har ivaretatt informasjonssikkerhetstiltak og interne rutiner for å verifisere at ingen personopplysninger kommer på avveie eller blir benyttet for andre formål enn beskrevet i denne personvernerklæringen.

Både den behandlingsansvarlige, Finnmark fylkeskommune, og dens databehandlere jobber etter prinsippene for innebygd personvern og personvern som standardinnstilling. I dette ligger blant annet at din personinformasjon ikke skal oppbevares lengre enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet til tjenesten.

Profilinformasjon: Profilinformasjonen din oppbevares så lenge du som kunde har et aktivt avtaleforhold. Du har til enhver tid rett til å be om at din bruker blir slettet fra Snelandia Mobillett-tjenesten. Du vil da måtte registrere deg på nytt i tjenesten dersom du ønsker å ta den i bruk ved en senere anledning. Mobilnummeret ditt verifiseres ved førstegangsinnlogging på en ny enhet. Dersom du har lagt inn andre personopplysninger i appen har du til enhver tid mulighet til å redigere disse i din profil under «Innstillinger».

Transaksjonshistorikk og salgsdokumentasjon: All salgsdokumentasjon oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt, i henhold til Regnskapslovgivningen, herunder bokføringsloven med tilhørende forskrift. Kvitteringene på dine siste kjøp vil til enhver tid være tilgjengelig via appen. I henhold til krav fra betalingstjenestene plikter Finnmark fylkeskommune å gi deg tilgang til salgsdokumentasjon over alle kjøp av tjenester, med utløp innenfor de siste 20 mnd, som er utført av din bruker eller knyttet til din Snelandia Mobillettkonto. Du kan hente ut denne informasjonen selv ved å logge deg inn på Snelandia Mobillett Web. Etter 20 mnd vil salgsdokumentasjonen arkiveres og anonymiseres til en slik grad at det ikke er mulig for deg eller personer med tjenestlig tilgang til Mobillettjenesten å hente ut denne informasjonen knyttet til bruker.

Teknisk informasjon og applikasjonslogg: Ulike deler av applikasjonsloggen oppbevares i tilstrekkelig tid til å sikre at tjenesten fungerer slik den skal og at kundene mottar den servicen de har krav på. Ved eksempelvis klagesaker som baserer seg på feil i tjenesten kan oppbevaringstid for relevant applikasjonslogg økes slik at den følger nødvendig tidsløp for å behandle ferdig klagen.

12. Sikkerhet

All kommunikasjon mellom løsningen og applikasjonene som kjører på sluttbrukes telefoner, foregår kryptert. All tilgang til systemet via web er kryptert. All dataoverføring internt mellom ulike komponenter i systemet foregår kryptert. Tilgang til å hente ut data kan kun skje via API som er kryptert og sikret med tilgangsnøkler. Tilgang til data via Finnmark fylkeskommunes grensesnitt er rollestyrt og personlig med hendelseslogging for sporbarhet. Administrasjonsgrensesnittet for løsningen er utformet med ulike tilgangsnivå slik at kun personer som behøver tilgang hos Finnmark fylkeskommune eller WTW vil få adgang til den mengden informasjon som er relevant for deres behov.

12. Kontaktinfo

Ved behov for utvidet informasjon om behandlingen av personopplysninger kan du ta kontakt med personvernombudet hos Finnmark fylkeskommune, Boks 704, 9815 Vadsø – epost: personvernombud@ffk.no

Vi gjør oppmerksom på at personvernerklæringen vil bli oppdatert i takt med at det utføres endringer på systemet. Oppdatert personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig via Snelandia Mobillett-appen slik at du til enhver tid er informert om hvordan personopplysninger behandles.

Publisert: 01.06.2018
Oppdatert: 01.06.2018